2014. november 12., szerda

Mi az, amiben nincs igaza Cs. Kovács Gabriella képviselő asszonynak?

A bejegyzés végén látható szórólapon megjelentek sorrendjében:
1. "pályázatok felújításra nincsenek"
"Szinte minden fővárosi fürdő megújul
...a fővárosi gyógyfürdőknek
2010 előtt 500-900 millió forint
körüli volt összesen a veszteségük.
Ezzel szemben az idei várható nyereség
meghaladja a 400 millió forintot."
a) A kormány meghirdette a gyógyturizmus, megújuló energia támogatását.
b) Tarlós úr ebben a ciklusban a főváros "csaknem minden fürdőjének felújítását tervezi" EU pénzek bevonásával.
c) Jelen strandigazgató állítólag azért lett kiválasztva, hogy ő jobban tud pályázatokat beintegrálni a strandba. Ezzel szemben többek között október 1-én zárult egy pályázat, amelyik önrész nélkül, 170 MFt vissza nem térítendő támogatást adott volna önkormányzati létesítmények (Faluház, Polgármesteri Hivatal) megújuló energiával való ellátására. Lásd "KEOP-2014-4.10.0/F Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban". A strand 400 kW energiát dob a Dunába. A Faluház fűtési csúcsigénye 63 kW. Igaz, hogy ez nem strandfejlesztés, hanem településfejlesztés. Viszont évi 3-6 MFt költségmegtakarítással segíthette volna a falut a strand bevételnövelő fejlesztésében.

2. "a fürdő műszaki állapota pedig egyre romlik, minden erőfeszítés ellenére" - az én ellenvetéseim legtöbbet hangoztatott alapja pontosan ez!
a) Az egyébként is kardélen táncoló műszaki állapotot megterhelnénk plusz egy medencével, és egy emelet fűtési és melegvíz ellátással.
b) Sehol a világon nem építenek már sátras úszómedencét a rendkívül rossz energiahatékonyság miatt. Az nem ellenérv, hogy a fűtés ingyen van (a termálvízből). Ugyanis azt felelősen gazdálkodó el tudná adni, ehelyett felelőtlenül herdálja a nemzet vízbázisát. Merőben más dolog volt kiváltani egy meglévő sátornál a gázfűtést termálvizesre (a falu bevételének növelésére), és megint más egy új létesítményt az energetikai előírásokkal szembemenve tervezni. Mikor az ország súlyos adóforintokkal támogatja az energiahatékonyságot.
c) A fürdő műszaki állapota azért romlik, mert a falut tulajdonát képviselők nem követelik meg a strand igazgatójától üzleti terv alapján az állagmegtartó, fejlesztő üzemeltetést! A leltár, az értékcsökkenési leírás, a felújítási alapok kezelésénél elnézik a strand vezetőségének, hogy ne gondoskodjon az eszközök fedezetéről.

3. "a homokos pálya helyére"
a) A strand terhelése a jogszabályok szerint az új beépítés után nem fog biztosítani elegendő pihenőhelyet, mert jelenleg is alig megfelelő. Lásd
37/1996. (X. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről, 1. számú melléklet, VI. Pihenést szolgáló terület
b) A strand látogatottságát nagy valószínűséggel növelné, ha a homokos terület helyett füvesített terület lenne.
c) A strand látogatottságát valószínűleg kedvezőtlenül befolyásolja, ha az országútról lelátó fogja takarni az "élmény" medencék látványát.


4. "a Termálfürdő további rekonstrukciókhoz nyerne többletforrást" a nagymedence téli üzemének elmaradása révén(?)
Az első bekezdésben azt olvastuk, nincs más forrás!

5. Ha baj történik "nem a településnek kell az igénybevett támogatást az állam részére visszafizetni."
Semmi írott (és ügyvédek szóbeli nyilatkozatai révén sem) garancia nincs arra, hogy ha a baj esetén a másik fél nem fizetőképes, akkor a falunak nem kellene (jogosan!) fizetnie a jelzálog törlése érdekében (470 MFt!).

6. "az együttműködési megállapodás és annak részét képező használati szerződés lesz hivatva rögzíteni, melyek részletei a pályázat pozitív megítélését követően kerülnek kidolgozásra"
a) Ha már egyszer építési engedélyezési terv kidolgozására volt elegendő erő, idő, akkor az együttműködési megállapodást miért nem dolgozták ki?
b) Minden normális ügyletben az első jognyilatkozat megtörténte előtt részletes előszerződést készítenek. Nem várt körülmény nélkül ettől már eltérni nem lehet. Most az első jognyilatkozat a jelzálog terhelés befogadásának kijelentése lenne. A Falu részéről. Anélkül, hogy megállapodtunk volna a részletekben. A falu ezáltal zsarolható pozícióba kerül. (Tudjuk, hogy a KÓPÉ ÚVSE mindig jó partner volt velünk szemben, most viszont egy KÓPÉ Kft-vel kötünk megállapodást. Valamint volt, hogy a gázórát a TIGÁZ leplombálta, mert nem fizették ki a számlát.)

7. "Az alig 6 % önrész fejében ..." (40 MFt)
a) Az ekkora önrészre felveendő hitel visszafizetési lehetősége 2 évvel ezelőtt sem volt adott (az állam mentett ki bennünket a csődtől). A vesztességes strand költségvetésébe se fér bele.
b) Az előző testület - képviselő asszonnyal az élen - utolsó napjaiban, ugyancsak elkapkodva betervezett további 1 mrd Ft településfejlesztési beruházást. Annak honnan lesz önrésze? Egy bölcsődére sokkal nagyobb szükségünk lenne, mint egy sportakadémiára.
c) Komolyabb hitel felvételéhez az egyetlen forgalomképes ingatlanunk a strand, ami az ügylet kapcsán túlterhelődik. A túlterhelés azt jelenti, hogy kényszerértékesítés esetén önmagában nem képes a zálog értékét biztosítani. Tehát máshonnan is kell hozzá pótolni. (Varga Dénes érveit idézve a Sorg és Klein villák ugyancsak kényszerértékesítésével).
d) Normálisan gazdálkodó csak olyan fejlesztésre vesz fel hitelt, aminek visszafizetési fedezete biztosított. Mivel a falu költségvetése kardélen táncol, a képviselők tiszteletdíja pedig jóval kevesebb lenne az egyensúly megteremtéséhez, akkor csak bevételnövelő, vagy halaszthatatlan (bölcsőde) beruházáshoz terhelhetné meg magát. A Vízilabda Akadémia semmilyen bevétel növekedéssel nem járul hozzá a hitel fedezetéhez! Le sincs írva ilyen, mert nem lenne védhető!
d) Ismét olyan beruházásba megy bele a testület, ami a gyenge lábakon álló költségvetését terheli meg, évek óta halasztott fejlesztésekkel. Ahogyan ezt Polgármester úr a Faluház megduplázott költségű felújításával kapcsolatban annakidején - akkor még kettejük viszonylatában ellenzékben - megfogalmazta.

Az "új testület nem látta át az ügy horderejét"
8. "a pénzügyi bizottság kifejezett igenlő javaslata  ellenére"
A pénzügyi bizottságban egyetlen közgazdász van, egy pénzügyes és 5 építész.
9. "a település jogtanácsosának kifejezett támogató véleménye ellenére"
a) A jogtanácsos úr a jelzálognak a falut terhelő fizetés jótállási kötelezettségét a rákérdezéskor nem tudta kizárni.
b) Véleménye elfogult lehet, mivel a beruházást támogató strandigazgató apósa.
10. "a józan ész ellenére"
Aki ezt a véleménycsokrot elolvassa, szabadon dönthet arról, hol van a józan ész. Annál-e, aki a falu nyakára bármi áron el akar költeni 700 milliót? (Persze bizonyos értelemben ezt ugyancsak józan ész diktálja. Csak más érdekítélet mentén.) Vagy azoknál, akik nem látják biztosítottnak a falu érdekeit, jövőjét szolgálni az ügylet révén? Miközben idegen cselekmények következményeinek kockázatát is magára vállalja.

11. "Leányfalu, és megbízhatatlannak, döntésképtelennek bizonyult vezetése"
a) Azok a múltból átjött "vezetők" a megbízhatatlanok, akik a felelőtlen áprilisi döntést azzal söpörték a kampány alatt a szőnyeg alá, hogy annak semmi jelentősége, még bármit lehet dönteni. Közben
- az ellenérveket cáfolatlanul hagyva foggal-körömmel védik akkori döntésüket,
- az eltelt idő alatt nem hoztak fedél alá egy elfogadható megállapodás tervezetet, hatástanulmányt, kockázatelemzést, üzleti tervet, cash-flow-t, miközben a KÓPÉ a saját jól felfogott érdekében hatalmas munkát fejtett ki.
b) A múlt általános hibáit a falu a polgármester lecserélésében megfogalmazta.
c) A döntést meghozta az új testület! Nem engedheti meg magának egy ekkora horderejű dologra ilyen előkészítettlenség mellet rábólintani. A megbízhatatlan "vezetők" kapaszkodnak az utolsó cérnaszálba.

12. "a jövőben nem remélheti a kormány együttműködését és támogatását"
Én pedig remélem, hogy ennek a kijelentésnek nincs kormányzati és kormánypárti alapja! Csak a helyi kiskirályok zsaroló riogatása. Szentendrén ott a példa, hogy az új fideszes polgármester jogi útra tereli az előző fideszes polgármester által elősegített "kitudjamiért" túlértékelt vállalkozó 580 milliós tartozásának elengedését.

13. "a KÓPÉ-val egy év múlva lejár a szerződésünk", ha elmennek, "akkor a téli üzemnek is búcsút mondhatunk"
a) Ha volna cash-flow, akkor mindenki láthatná, hogy a téli üzem elviszi a nyári nyereséget. Ami nem volna baj, ha a strand értékállósága biztosított lenne (lásd fent).
b) A téli üzemben a falu legfeljebb a (gyógy)melegvizes medencék üzemeltetéséig érdekelt. Azt volna jó inkább befedni.

14. "Nem lesz sátor, mert az ő tulajdonuk"
Itt a bizonyíték, hogy a jelen szerződés is a falu kárára van.
a) A 10 év közösködés ellenére semmi érték nem marad a tulajdonunkban.
b) A szerződés minden sportjellegű szolgáltatás bevételét a KÓPÉ-nak kötötte ki. Szerencsére meg lehetett velük állapodni ennek mérséklésében.
c) A Falu nem szabadon dönt a strand hasznosításában. És most sem akarják, akarták megkérdezni a falut mit akar a strandból:
- lubickolót a helybelieknek,
- nullszaldós sportot támogató díszítményt,
- a falu költségvetését megtámogató korszerű szolgáltató centrumot.

15. "Leányfalu érdekeit súlyosan sértő határozat született"
Ha képviselő asszony nem akarná csóválni a testületet ebben az öt évben is, akkor csak úgy fogalmazhatott volna (ahogyan a törvény sem mer másképp minősíteni) "Leányfalu érdekeit jelentősen érintő határozat született". Hogy kinek a véleménye a falu érdekét sértő, az sajnos csak a jövőben fog vitathatatlanul eldőlni. A képviselők felelőssége eldönteni, melyik végkifejlet beteljesülésére vannak elfogadhatóbb információi.

Dr. Tóth Béla 2012.11.12.
Több dolgot nem egyedül és nem elsőként én fogalmaztam meg. Elnézést kérek a szerzőktől, hogy a terjedelmes vitában nem tudom kellően szétválasztani a szerzőségi illetőségeket. Kérem úgy tekinteni ezt az írást, mint ami többek közös gondolatának összefoglalása.
(Formailag még lehet, hogy szerkesztem tovább.)
A lapokra kattintva olvashatóvá nagyítja a képviselő asszony levelét.