Képviselő jelölt

Dr. Tóth Béla önkormányzati képviselő jelölt, 2014.

„Oly korban éltem én”, hogy '56-ban 8 éves voltam. Apám gépésztechnikus, regős cserkész, szocdemes, néptánc pedagógus volt. Anyám betanított munkás. Feleségem, dr. Tóth Mária világhírű szabadalmakat kifejlesztő olajmérnök. Lányom, dr. Tóth Judit az ózdi kórház sürgősségi osztályának vezetője, a katasztrófa orvoslás rendszeres résztvevője, oktató a nemzetközi utánképzéseiben. Unokám, Rózsa Helga a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnázium tanulója. Vőm, Rózsa Sándor, az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi osztályának vezetője. Ezért élnek Aggteleken. De lányom és unokám állandóra bejelentett lakhelye Leányfalu maradt.
A megdolgozott (bányamérnöki) doktori címem jelentése számomra: önállóan is képes vagyok a feladatokat diagnosztizálni, hozzá megoldást találni és kifejleszteni. Leállnom ott, amihez már nem értek.

Ha a referenciáimnak is utána akar nézni, akkor a 2008-ban indított, 400 bejegyzéses, 30 ezres látogatottságú „LEÁNYFALU - a Világ közepe” című, http://mittelwelt.blogspot.hu elérhetőségű blogomban a „Magamról, ennyit!” bejegyzésből induljon.
Leányfalu elmaradásainak ledolgozásához most már elengedhetetlen, hogy innovatív önkormányzata legyen. A képviselő testület a polgármester szervezésében úgy alakítja a település életterét, gazdasági és jogszabályi környezetét, hogy lehetőség szerint a lehető legtöbb polgára elvárásainak feleljen meg. Ezzel az igénnyel ellenőrzi a hivatal és az intézmények működését. Természetesen a választott képviselők a mai világban nem lehetnek polihisztorok - még a magasan kvalifikáltak sem -, ezért olyan szakértői segítő stábot kell maguk mellett, maguk körül működtetniük, akik a szakfeladatok leghatékonyabb megoldására képesek. Ennek a stábnak az elsődleges tere a bizottság, de a törvényi korlátok miatt célszerű meghívott szakértőkkel kibővíteni. Az alpolgármesternek egy jó feladat - a lejárt határidejű határozatok felolvasásán túlmenően -, szakismereteire és posztjának tekintélyére támaszkodva, a bizottsági elnökök munkájának könnyítése érdekében a külső szakértői háttér és infrastruktúrájának szervezése, a külső kapcsolatokban a polgármesteri tevékenység előkészítése.
A vázolt szervezeti séma demokratikus működtetéséhez interaktív kapcsolatra van szükség a lakosság és az önkormányzati testület között. A mai internetes világban ez egyre kényelmesebben megvalósítható. A hivatali újságnak ezt a célt kell szolgálnia. Szociológiai, informatikai ismereteim mentén manuálisan is tudom segíteni ezt a munkát. A lakossággal nagyobb lélegzetű egyeztetésekre lenne szükség a falu alulfinanszírozottságának feloldási, a Sorg-villa hasznosítási, a falu fejlesztési módjában. Többek között bölcsőde létesítésének eldöntésében (tavaly 40 gyerek született).
Számos gondot okoz, hogy elődeink a parcellázáskor nem mindig gondoskodtak járható úttal csatlakozni a közterülethez, szabadon hagyni a vízfolyásokat, biztosítani az útfelbontások garantált helyreállítását. Táj- és ingatlanrendezői, talajmechanikai, mélyépítéssel kapcsolatos ismereteim, földmérői, ingatlanjogi gyakorlatom mentén tudom segíteni ezen problémák felmérését, kiigazítását, a tevékenységek ellenőrzését. Ezek az ismeretek szükségesek még az építési szabályzat esedékes felülvizsgálatához, energetikai, gépészeti, elektromos ismereteimmel kiegészítve a településfejlesztési munkák felülvizsgálatához. Ha múlt volna rajtam, akkor például a Faluház termálvízzel fűtött, a körülötte lévő járda mindenütt csúszásmentes, stb. A szabályozási terv a strand melletti 20 kVos légvezetéket kábelbe, a föld alá teszi, hogy a strand könnyebben tudjon nyitni a Duna felé, egy esetleges csúszda építésének se legyen útjában.
Az egyén tévedési lehetőségeinek biztonságos elkerülése érdekében szociális bizottság működtetése elengedhetetlen. Fel kell kutatni azokat a rászorulókat is, akik méltatlannak érzik segélyekért jelentkezni. Ugyanakkor folyamatosan figyelni kell arra, hogy a segélyezés elérje a célját, bocsánat a példáért, ne kocsmában landoljon. A közmunka adta lehetőségeket jobban ki kell használni olyan vállalkozások felépítésére, melyek teljes értékű munkaként foglalkoztatókká tudnak alakulni (pl. a közterületek és az itt nem lakó 1600 ingatlan tulajdonosának kiszolgálását végző kertészeti, erdészeti, takarítói szolgáltatások). Meg kellene kísérelni hozzásegíteni ingatlanjaik hasznosításához, feléléséhez azokat a nagyobbacsaka vagyonnal rendelkező időseket, akik értékeik állagmegóvását nem bírják biztosítani.
Számos jogszabályunkat kellene felülvizsgálni, hogy valóban a közakaratot fejezi-e ki, és alkalmas-e annak megvalósítására. Fent jelzett és bányászati jogszabályalkotói, öt éves képviselői múltam alapján az ehhez szükséges ismeretekkel rendelkezem. A jegyzőnek ez a politikai jellegű munka nem feladata.
A fentiek tükrében talán érthető, hogy én nem támogatom, hogy az önkormányzati képviselők a tiszteletdíjukat adományozásokra ajánlják fel. Az én felfogásomban a képviselő erkölcsi kötelessége megbízatásának olyan aktív művelése, amihez képest díjazása valóban csak a tisztelet kifejezésére elegendő. Ha ennek az elvárásnak eleget tesz, akkor a falu többet profitál a jelenlétéből, mint amit fizet érte.