Turisztika és egyéb bevételek

Kitérő párhuzamok

Gondolatébresztő tanmese a teljesség igénye nélkül Leányfalu és Szentendre hasonló vagyonáról. Leányfalui neveket nem említek, mert mindig sokszereplős volt a dolog, és a többséget mindig megvezették valakik, akikre soha nem lett kihirdetve felelősségük, de éppen ezért szellemük ma is munkálkodik.

Írásra a régiós újság egyik cikkének címe serkentett: "A gyógyturizmus alapját a Pap-szigeten találták meg".. Továbbá a cikk első mondata, amely megnevezi a heroikus sziszifuszi munka főszereplőjét a Fa-Lak Kft egyik tulajdonosát. (Ez a Mészáros János nem azonos a Castrum Kft Simon Péterével a Duna-kanyarban közösködő személlyel). (A teljes cikket alább láthatja, ráklikkelve olvashatóan jelenik meg. Szakmailag az újságíró keze nyomán tele van butasággal, de számunkra, leányfalusiak számára nem az a fontos.)

Tehát az újság a régióban a Pap-szigeten látja megvalósulni a jövő húzó ágazatát. Miközben mi a rendszerváltás óta vágyunk a Leányfalui fürdő ilyenné formálására. Miközben Mészáros úr úgy kapta meg a Pap-szigeti strandot, hogy a kútból hidegvíz csordogált. Annyi előnye volt, hogy nem kellett fertőtlenítéséről gondoskodni, és nem terhelte a DMRV Rt rablógazdálkodása. De működött. Napsugárral, áramdíjjal járatott hőszivattyúkkal melegítette a vizet, hogyha szerényen is, de ne menjen veszendőbe a múlt értéke. A szomszédban lévő kempingjének egy kisebb marketing eleme.

Mészáros úr kempingje jól prosperál, valamelyik éven a Karaván Klub felvonulása demonstrálta a színvonalát. Szemben a leányfaluival. Amit egy önkormányzati képviselőnk szerzett meg magának a rendszerváltáskor a megyei képviselőségéből származott információs tőkéből. (Tény, hogy elég sok pénzt is mellé kellett tenni, amihez egy nagyrabecsült, és más vállalkozásban jól működő földinket vett maga mellé társnak.) A Leányfalunak maradt a botrány.

És közben Mészáros úr nem adta fel. Évről évre kilincselt a szentendrei önkormányzatnál, szakértőknél a kút feljavítása érdekében. Tudniillik csak technikai malőr miatt nem adott termálvizet. Sziszifuszi munkáját siker koronázta, pedig mégegy óriási költségtöbbletet okozó fúrási elszerencsétlenedés is közbejött.

Ezt a Mészáros urat zavarta el Leányfalu a rendszerváltás kezdetén a strandról egy év bérlői jelenlét után. Mert - úgymond - önkormányzati rábólintás nélkül vízforgatót építettek (1991-ben!).

Mintegy 5 MFt máshol nem használható értéket hagytak maguk után, ami jogtalan gazdagodási perre került, és ami 13 év alatt használat nélkül ment tönkre. A pert 2007-ig húztuk, amikoris több, mint 40 milliójába került a falunak. 2000-től, amikor már törvényi kötelezettséggel égett a körmünkön a vízforgató létesítésének problémája, képviselőként több menetben javasoltam, hogy egyezzünk ki a Fa-Lak Kft-vel. Az akkor még használható elemek és az együttműködés révén kisebb bukásra lehetett volna kilátásunk. Ilyen megoldástól a "faluvezetés" mereven elzárkózott, pedig polgármester váltás volt 2002-ben. Akkor javasoltam először (ugyancsak képviselőként) a gázcseretelep olyan hasznosítását, ami a termálvízből gyógyfürdői bevételt teremthetne (a kút közvetlen közelében van). Ehelyett odatették a gépállomást. Hasznosítási átgondolás helyett lebontottak minden tartályt a kút mellől, hogy azóta is napi problémát jelent a termálvezeték gázosodása. Az utóbbi két megoldáshoz már nem asszisztáltam.

Szerkesztés alatt!(Ide még tervezem néhány tény ismertetését.)

A tanmese lényege: ha nem ébredünk fel, végképp búcsút mondhatunk a gyógyturizmusból származó lehetőségeknek.
Szerkesztés alatt. Dr. Tóth Béla 2011.07.01.

A 12.16-i körlevél vitaindító (költői?) kérdése:
"Példaként néhány ilyen nem egyszerű kérdés (amit előbb-utóbb el kell dönteni):
...
- a jelenlegi üdülőingatlanok benépesüljenek-e ittlakókkal, vagy az otthoni önkormányzat bevételét gyarapítsák, válogassuk-e meg szomszédainkat?

Karácsony Gabriella 12.17-én küldte:
Az építményadóban kell differenciálni, és úgy tudom, ott van is diff.
Nem is értem a kérdést. Remélem csak az adófizetés a kérdés - hol mennyit fizessen, nem pedig a szabad lakhelyválasztási alkotmányos jog -.

[Tóth Béla] Ha lényegesen magasabb építményadót fizetne a nem helybéli lakos,
annyit, amennyiből belátható időn belül fedezni lehetne az üdülőövezetből lakóövezetbe alakítást, akkor lehetne egyenesbe hozni a büdzsét. Menekülhetne a magas adó elől a nem helybéli magyar, ha a családjával ide jelentkezne be, mert akkor az állami juttatás fedezné az adóját. Ha ügyesen alakítanánk a helyi rendeleteket (erre voltak javaslatok, de kimunkálására sosem kerítettek sort), akkor a bejelentkezésekkel nem érne hátrány bennünket. Talán a valós beköltözésektől féltek az akkori képviselők? Viszont, ha arra kényszerítjük az üdülősöket, hogy utat építsenek maguknak, akkor csak az eladás felé tudnak menekülni, és kizárólag „Padzsérós” szomszédaink lehetnek. A megoldást makacsul kényszerítő tények szemléltetéséhez klikkeljen ide. Előbb-utóbb kezelni kell az ott olvashatókat!.

Karácsony Gabriella:
Szomszédot pedig nem lehet megválogatni!

[Tóth Béla] Ha keletkezne a faluban egy mozgalom, amelyik szeretné, ha a lakóhelyet kereső ismerőse (netán jelenlegi budapesti szomszédja) ide költözne, és ezt a törekvését nem rejti véka alá, akkor kevésbé véletlenszerű lesz a potenciális szomszédunk. És ehhez a törekvéshez Leányfalu nyílt és vonzó településfejlesztési politikája adná az aláfestést. Bocsánat a nagyon erős elvonatkoztatásért, de tudok pozitív példát mondani. Mikor megnyitott a Hamschláger, száguldoztunk el egymás mellett „mint a pestiek”. Ma már nagyon sokan köszönnek, visszaköszönnek, pedig továbbra sem ismerem őket. Sikerült átragasztani, visszahozni a közösségi viselkedésmódot még a környékbeliek vonatkozásában is azzal, hogy nem adtuk fel hagyományainkat. És jó látni, ahogy az (egyelőre) idegenek rácsodálkoznak a jelenségre.

Gondolatok a turisztikai marketingről

Kaptam, olyan levelet, amiben felhívják a figyelmet, hogy kezd túl sok leanyfalu*.* formátumú  honlap lenni, az olvasók nem tudnak eligazodni benne. Tény, hogy nem kellemes tényező, de a "sajtószabadság megsértése" nélkül ez nem befolyásolható. Aki jobban döngeti a mellét, jobban tud előre nyomakodni, messzebbre ér a hangja! Ez az elmúlt nyolc évi demokrácia.fejlődési iránya.

Én nagyobb problémának látom, hogy egyikben sem fedezhető fel a kövekező három példában összefoglalható célkitűzés irányába való intézményes törekvés:
Aggteleki Nemzeti Park - mint egy turisztikai vonzerő (pedig nem közvetlen profilja a turisztika az intézménynek, "csak" javítani akarja ezáltal is a büdzsét)
Kistelepülés - mint egy kulturtörténeti kirakat (immár húsz éve igyekszik vonzani a látogató szépérzékén keresztül a tartalomra)
Vagy az összetartozáshoz példa (bár a forma itt is finoman szólva egyszerű, de Leányfalun van jóegynéhány  nem akármilyen személy, aki bizonyára nem zárkózna el egy honlap formájának kialakításától)