Amortizáció

Önkormányzati tevékenységem során mindig úgy találtam, nem tekintik, nem kezelik kellő súllyal ezt a tényezőt.

A vállalkozásban egy adott eszköz elengedhetetlen a vállalkozás működőképességéhez. De idővel minden eszköz használhatatlanná válik. Illetve a megfelelő színvonalú használatban tartásához felújításra van szükség. Ez az amortizáció lényege: minden eszköz megújításához évről évre gyűjtogetni kell a felújításhoz szükséges alapokat, különben az eszköz elhasználódása után nem lehet folytatni a vállakozást. Vagy bele kell nyúlni a tulajdonos zsebébe. Ha hagyja. Ha van benne valami.
A termálkutunk 42 éves. Nyolc éve próbálom elérni, hogy kezdjünk már el amortizációs alapot képezni hozzá. Újralétesítése százmilliós nagyságrendű. Felújítása többször tízmillió (ha lehetséges).
A Faluház. Ha nem kezdjük el most a gyűjtögetést a rekonstrukcióra, akkor 10-20 év múlva ismét a szerencsére (ill. Állam Bácsira, pontosabban más adófizetők segítségére) kell várnunk, hogy korszerűsíthessük.
Tény, hogy az államigazgatási számviteli szabályok nem kezelik az amortizáció könyvelését. De bábáskodik néhány közgazdász a falu gazdálkodása körül.
Másik tény, amivel mindenhol találkoztam, hogy a közgazdászok az amortizációnak csak a könyvelési oldalát nézik. Egy kényelmetlen költségtétel évről-évre. "Észrevétlenül" le lehet belőle csípni, és át lehet tenni a nyereségkimutatásba. Ha a tulajdonos nem figyel, vagy nem tud figyelni.

Utóbbi állításom egyik bizonyítékául szolgáljon a következő, máig érvényben lévő dokumentum egyik mondata. Idézet az önkormányzat 2002-től gazdasági bizottsági tagjától, későbbi fürdő igazgatójától a "Tanulmány Leányfalu Nagyközség tulajdonában álló Termálfürdő üzleti tervének elkészítéséhez" (2007. augusztus) 19. oldalán: 2008-tól évi 12,5 MFt tőketörlesztést tervezünk. Ennek forrása részben az elvégzett beruházásokra eső amortizáció (tehát az a költség, mely tényleges pénzkifizetéssel már nem jár, azaz másra fordítható pénzösszeg), és a Kft nyeresége. Idézet vége. No comment. (Részemről. Ma már. Korábban többször kommentáltam, ...)

Dr. Tóth Béla 2010.12.11.
  

Közérthető példa az amortizációra.

Természetbeli oldal
Egy taxis vállalkozásba kezd, vesz hozzá egy autót 3 MFt-ért, ami 3 év alatt elhasználódik. Tehát 3 év múlva ezt eldobhatja, és kell vennie egy másikat. Akkor rentábilis a vállalkozása, ha a 3 MFt 3 év múlva a rendelkezésére áll. Tehát évente 1 MFt-ot félre kell tennie erre a célra. Ezt nevezzük ÉCS-nek, értékcsökkenési leírásnak (az elnevezés vagyongazdálkodási eredetű, az egyszerűség kedvéért itt ne részletezzük). Azaz ezt az 1 milliót bele kell tennie az árába a közvetlen költségein és a munkabér költségén túlmenően. Ilymódon a vagyona állandóan értékén marad, három év múlva is lesz mivel folytatni a vállalkozását. Ha minden bevételt elköltött volna, bezárhatná a boltot.

Könyvelési oldal
A leltárba felvette induláskor az autót 3 MFt-al, és 1 MFt ÉCs-vel.
A példa szemléletessége érdekében nézzük a második évben hogyan könyvelünk.
A költségek között év végén elszámolunk 1 MFt értékcsökkenést ezen a számlán. A leltárban pedig a tárgyi eszközök között az autó értékét 1 MFt-al csökkentjük. Mert "ennyivel" kevesebbért tudnánk eladni, ha el akarnánk adni a vállalkozást. Az előző évi értékcsökkenés elszámolással együtt így az autónk már csak 1 MFt-al szerepel az eszközök között (1 MFt van az ÉCS számlán, és 1 a felújítási tartalékban az első évről, ezek együtt 3 MFt)
Évközben valamikor az előző évi 1 MFt értékcsökkenést átvezettük "felújítási alap"-ba. Itt gyűjtögetjük az új autóra valót. Mert a példában az egyszerűség kedvéért a felújítás egy újnak a megvásárlását és a réginek a leselejtezését jelenti. Mert az ÉCS számla az éves beszámoló fordulónapján a számviteli törvény előírása szerint mindig csak a tárgyévi összeget tartalmazhatja. Ha tisztán akarok látni, akkor a harmadik év januárjában átvezetem ezt az előző évi ÉCS-t a felújítások közé, és akkor látom, hogy már van 2 millióm autóra.
Tehát hosszú távon az életképes vállalkozás eszközeinek értéke nem csökken. Rövid távon a tárgyi eszközök, az értékcsökkenési leírás, és a rendelkezésre álló felújítási alap összege nem csökkenhet.

Adózási oldal
Ha a számviteli szabályok is három év leírási kulcsot adnak a személygépkocsi leírására, akkor szabályos volt az ÉCS beállítása. Ebből származik, hogy az ÉCS számla tartalma a többi költség között, adóteher nélkül számolódik el. Mert a számviteli törvény elismeri a vállalkozás viteléhez szükséges eszközök újraelőállításához szükséges forrás biztosítását. Más szavakkal az autó lecserélését nem az adózott nyereségből kell megtenni.

A különböző oldalak összhangja
A valóságban egy beruházás sok különböző elemből áll.
A gépek két-hátom év alatt elkopnak, illetve tervszerű megelőző karbantartás (az én koromban TMK) keretében folyamatos az állagmegóvás, nagyrekonstrukció alkalmával a teljes megsemmisülés előtt egy az újjal azonos használati értéket állítunk elő.
Az épületek, ingatlan jellegű létesítmények (kút) 20-40 év alatt használódnak el.
A telek, és az üzleti érték (az utóbbi az immateriális javak közé sorolandó) nem amortizálódik, de időnként célszerű aktualizálni (telekár, piaci környezet változása miatt).
A tulajdonosnak az az elemi érdeke, hogy a vagyonáról folyamatosan teljesen tiszta képet kapjon. Csak akkor tudja értelmezni az üzembentartó tevékenységét. Ebben az esetben a könyvi érték azonos az üzleti, azaz egy adásvétel kapcsán aktualizálható  értékkel.
Hogy valósághű-e a kép, az a leltár minőségén és részletein múlik. Onnan kezdve, hogy az egyes ráfordításokat anyagjellegűnek vagy értéknövelőnek kontíroznak. És onnan kezdve, hogy egy beszerzést tárgyi vagy egyéb eszközként könyvelnek be.
Igen, az egész ország lavírozik az "adóelkerülés" játékban, Vámosi Nagy Szabolccsal az élen. Abban azonban nem vagyok biztos, hogyha komolyan vesszük az üvegzseb törvény szellemét, a közösségi tulajdon védelmét, akkor szabad-e lavírozni. Ha pedig azt mondom, hogy a közösség az adófizető és az adóbeszedő a saját fenntartása érdekében, akkor a személyes véleményem szerint önmagát veri át!

Szakirodalom
Sajnos tételesen nem tudok ide irodalmat idézni. 1993-ban, amikor alapítottuk a családi Kft-nket, hogy tudjam, miről van szó, magam kezdtem el könyvelni. Megtanulva a Számviteli törvényt. Elkészítve egy számítógépes szoftvert. Az amortizációt nem tudtam megérteni a jogszabályból. Ezért egyik jó ismerősöm, a MOL egyik főkönyvelője magyarázta el nekem nagyon részletesen a fent vázoltakat. Öt évvel később jött egy egy hétig tartó nagyon alapos adóhatósági vizsgálat az egész öt évre vonatkozóan. Ami mindent rendben lévőnek talált. Pedig rendszeres devizaelszámolásunk is volt. A szoftvert is használhatónak minősítette.

Dr. Tóth Béla 2014.10.27.