2011. június 30., csütörtök

Vezetők

A strandigazgató újságcikkében a felsővezetőkről írottakhoz tennék néhány megjegyzést. De nem vitatkozni akarok vele, mert a fürdővezető Leányfalun azt csinál, amit akar. Máshol ettől több elvárást fogalmaz meg a tulajdonos. Loszmann képviselő úr erre célzott az ő cikkében.

Mennyire túlzó a fenti kijelentés? Tessék nézni ezt a sorozatot! (A számokra már nem emlékszem pontosan, aki korrigálni javasolja, írja meg.) 1993-ban az elzavart Fa-Lak Kft helyett megválasztott vállalkozó tönkretette a fél szivattyúparkot a hozzánemértésével. 1998-ban a Castrum Kft leégette az egyik öltözőszárnyat. A biztosító 22 MFt-tal az érték felét térítette, mert alulbiztosított volt. Öt képviselő követelése ellenére nem lettek elzavarva és beperelve (klikk ide), pedig emellett a folyamatos állagromlást az egész falu kifogásolta. Sőt a (szükségtelen) bontáshoz felvehettek 7 MFt állami támogatást, ami miatt elestünk a 24 MFt-os gyógyfürdő tervezési támogatástól. 2002-ben a fürdővezetés 14 MFt adóssággal lelépett. 2002-2007 között több igazgató cserélődött, mint ahány vízforgató beruházás valósult meg. Az összehangolás hiányát még hozzáértőkenk is hosszú évekbe kerül ledolgozni. 2005-ben is 14 MFt-unkal távozott váratlanul az akkori igazgató. A kártérítési pere még éppencsakhogy elindult. Ki emlékszik már a bizonyítékokra? 2009-ben a pénzkezelési szabályzat megsértése tette lehetővé 7,5 MFt ellopását. (Klikk ide!) Az ügyvezető lemondással intézhette el a felelősségét. Most 8 MFt a kimutatott veszteség, amibe az ügyvezető úr nem számolta bele a falutól évközben kapott összegeket. Keresztülvitt viszont egy olyan szerződésmódosítást, miszerint a 3 MFt bérleti díjat utólagos elszámolással korlátlanul csökkentheti (Klikk ide! 13. napirendi pont. Az indoklás szinte betűre azonos a 2000. év körüli beadványokkal). Vajon mi lehet az ilyen sorozat mögött? Keresztényi megbocsátás? Kaptak erre felhatalmazást a képviselőink?

Tény, hogy egy mikrovállalkozás esetén értelemetlennek tűnik hierarchikus megnevezésekhez ragaszkodni, de én a vendégek körében elhintett titulusokból indultam ki a tárgyalt fogalom megnevezésekor.

Lehet, hogy a koromból fakad, én úgy tudtam, nem attól vezető valaki, hogy magasabb bért kap. Hanem attól, hogy felelősséggel gondoskodik a hozzá beosztottak munkával, munkafeltételekkel való ellátásáról a főnöktől kapott célkitűzés maradéktalan elvégzése érdekében. Arról is gondoskodnia kell(ene), hogy a beosztottak képesek legyenek a célkitűzés megvalósítására, ha másképp nem, lecserélésükkel. Más kérdés, hogy a jogismerettől függő mértékben van leosztva a munkáltatói jogkör gyakorlásának terjedelme.

Felsővezető az, akihez egy szakterület egésze tartozik. Az ÁNTSZ nem írja elő, hogy hány beosztottja legyen a fürdő főmérnökének, "Csak" annyit kér számon tőle, hogy a vízminőség mefelelő legyen. Függetlenül attól, ki van szolgálatban, mikor volt javítva egy szivattyú, ki mosta ki előző nap a medencét. Ahhoz, hogy ennek az elvárásnak eleget tudjon tenni a főmérnök, hatáskört kell telepíteni hozzá. A leányfalui (vagy liberális?) gyakorlatban, amikor például egy takarítót rendre utasítottam, mindkettőnket magához rendelt az "Úr". És az ismétlődések ellenére nem engedte lecserélni, mert rokona volt Valakinek. Máskor nekem kellett elnézést kérnem, mert egyetlenegyszer két és fél év alatt elkáromkodtam magam azon, hogy a "szakképzett" vállalkozó egy perc alatt tönkretett 2000 m3 vizet, és fél évre a medence tisztaságának látványát, ráadásul a gépészetet akarta bemószerolni. A medence kitakarítását sok ember verejtékével teremtettük meg előzőleg. Azt a villanyszerelő gépészt, akinek áldásos tevékenysége még évekig sok pénzébe fog kerülni a strandnak, nem tudtam lecserélni, hiába panaszkodott rá az egész személyi állomány, hiába tanítottam ki sokkal rátermettebb gépészt. Máskor a 2000 m3-es medencét az előző igazgató utasításom ellenére - mert az üvegtechnikus végzettségű gépész azt tanácsolta (hátterében a Castrum Kft hagyományával) - 400 ezer forint töblet vízdíjjal bezöldítette, és elhűtötte úgy, hogy az üzembehelyezés két napot csúszott. Mikor szóvátettem, hogy ha nem engedett volna eltérni a kiadott technológiától, akkor elmaradnak a hátrányok, az volt a válasz: "ezt már soha nem fogjuk megtudni".

Nem feltételezem, hogy tudatlanság lenne az ilyen jelenségek mögött. Sokkal inkább a rivális kiszorítása. Ami emberileg érthető, csak ne menne a falu kárára! De úgy tűnik, ez a taktika magasabb szinteken is dívik, sőt globalizált.

Dr. Tóth Béla