2014. december 16., kedd

Mit felügyel egy Felügyelő Bizottság?

Felügyelő bizottságot vagy igazgatói tanácsot az a tulajdonos működtet, aki kellő képesség (hozzáértése vagy ideje) híján nem tudja értékelni a cégvezetés teljesítményét.

A pénzügyek törvényességét a könyvelőnek kötelesség biztosítani. További felülvizsgálat érdekében kötelező egyes intézményeknél évente egyszer külső, hites könyvvizsgálóval ellenőriztetni a jogszabályi előírások szerinti gazdasági adminisztrációt. De hogy például a tulajdonos vagyona fogyjon, vagy gyarapodjon, annak eldöntése a tulajdonos szuverén joga, és az előbbi két személynek nem tisztje erről dönteni.

Tehát a tulajdonosnak nem újabb gazdasági, hanem a stratégiai és szakmai felügyeletet célszerű ráépítenie az előbbiekre. A stratégiát még mindig magának a tulajdonosnak kell megfogalmaznia. Jövedelmet vár a cégéből, vagy olcsó pancsikolót a választóinak, vagy sportdicsőségek árnyékát a nagyfőnök előtt? Mindenekelőtt azt, hogy a céget fejleszteni, értékét megőrizni, vagy felélni akarja. Ennek szellemében készítteti el az ügyvezetővel az üzleti tervet. Quirinné Emőke 2008. körül egy rendkívül alapos sillabuszt adott az akkori igazgatónak a fürdővállalkozások üzleti tervéhez. Mégsem követelt meg a faluvezetés azóta sem üzleti terv szerinti működést. Mindössze egy tanulmánynak nevezett összeállítást készített az előző igazgató a jelzett felhívásra.
És innen kezdődik az FB feladata (ismétlem, akkor, ha a tulajdonos nem képes rá).

Ellenőrzi az üzleti terv realitását.
Felügyeli a tevékenység szükséges és elégséges feltételeinek egyensúlyát.
Ellenőrzi a külső kapcsolatokat a közbeszerzési törvény szelleme szerint.
Elemzi a működésnek a cég önmaga és a felügyeleti szervek felé való megfelelés kockázati tényezőit.
Biztosítja a leltározásban, a kontírozásban a tulajdonos érdekvédelmét.
Felülvizsgálja a cégvezetés beszámolóját, összevetve az üzleti tervvel. Elemzi az eltérések objektív és szubjektív tényezőit.
Minősíti  a cégvezetés teljesítményét a tulajdonos döntései számára.
A konkrét műszaki-gazdasági ismerete alapján javaslatokat tesz a tulajdonosnak a fejlesztési stratégiához.
Hatástanulmányokat készít a tulajdonos fejlesztési elképzeléseihez.

Dr. Tóth Béla 2014.12.16.